ekskursii.by

Экскурсіі па Беларусі - Беларускі экскурсійны партал

Праверыць заяўку

Дагавор аказання турыстычных паслуг

каляндар зборных экскурсій

правілы браніравання экскурсіі

Ніжэй прыведзена тыпавая форма дагавора аказання турыстычных паслуг. У залежнасці ад мэт тураператар мае права ўносіць у яго дапаўненні.

ЗАЦВЕРДЖАНА
Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
2010/10/05 № 1431

Тыпавая форма

ДАГАВОР
аказання турыстычных паслуг №


___ ___________ 20__ г. ; ___________________________
(Месца заключэння дагавора)
_________________________________________________________________________________________________________________________ ,
(Назва юрыдычнай асобы, індывідуальнага прадпрымальніка)
названае (ы) у далейшым Выканаўца, у асобе __________________________________________________________________________________ ,
(Пасада, прозвішча, імя, імя па бацьку)
дзеючага на падставе ______________________________________
(Ўстаноўчага дакумента, даверанасці)
з аднаго боку, і _______________________________________________________________________________________________________________ ,
(Прозвішча, імя, імя па бацьку ці назва юрыдычнай асобы),
названы (га) у далейшым Заказчык, з другога боку, заключылі сапраўдны дагавор аб наступным:

ПРАДМЕТ Гэты Дагавор

1. Выканаўца абавязуецца па заданні Заказчыка ў адпаведнасці з праграмай турыстычнага падарожжа згодна з дадаткам 1 аказаць турыстычныя паслугі ____________________________________________ (Далей - турысты), а Заказчык абавязваецца аплаціць гэтыя паслугі.
(Заказчыку або асобам згодна з дадаткам 2)

АГУЛЬНЫЯ УМОВЫ

2. У выпадку заключэння гэтага дагавора ў карысць трэціх асоб Заказчык абавязуецца забяспечыць выкананне гэтымі трэцімі асобамі ўмоваў гэтага дамовы і выказвае тым самым іх згоду на ўмовы дадзенага дагавору.
Турысты (трэція асобы, у карысць якіх заключаны сапраўдны дагавор) маюць права патрабаваць ад Выканаўца аказання ім турыстычных паслуг.
3. Колькасць турыстаў, якім аказваюцца турыстычныя паслугі ў адпаведнасці з гэтым дагаворам, складае _____ чалавек.
4. Мінімальнае колькасць чалавек, вызначанае тураператарам пры фарміраванні тура, якое неабходна для ажыццяўлення турыстычнага падарожжа, складае _____.
5. Якасць турыстычных паслуг павінна адпавядаць умовам гэтага дагавора, а таксама абавязковым для выканання патрабаванням тэхнічных нарматыўных прававых актаў у галіне тэхнічнага нарміравання і стандартызацыі, а пры іх адсутнасці або няпоўнасьці - патрабаванням, звычайна прад'яўляюцца да паслуг адпаведнага тыпу.

Кошт турыстычных ПАСЛУГ І ПАРАДАК ІХ АПЛАТЫ

6. Кошт турыстычных паслуг па сапраўднаму дамове складае _______________________________________________________________.
7. Тэрміны і парадак аплаты турыстычных паслуг _______________________________________________________________________________.

Правы і абавязкі бакоў

8. Выканаўца мае права на:
атрыманне ад Заказчыка своечасова поўнай, дакладнай інфармацыі, дакументаў, а таксама звестак аб сабе і турыстах ў аб'ёме, неабходным для выканання абавязацельстваў па сапраўднаму дамове;
пакрыццё Заказчыкам прычыненых страт (шкоды) у выпадках i парадку, устаноўленых заканадаўствам;
___________________________________________________________________________________________________________.
9. Выканаўца абавязаны:
прадаставіць своечасова Заказчыку неабходную і праўдзівую інфармацыю аб праграме турыстычнага падарожжа, тураператар, які сфармаваў тур, правілах ўезду і выезду ў краіну (месца) часовага знаходжання (краіны транзітнага праезду) і неабходнасці прадастаўлення гарантый аплаты аказання медыцынскай дапамогі для ўезду ў краіну (месца) часовага знаходжання для выязджаюць за межы Рэспублікі Беларусь, а таксама інфармацыю, прадугледжаную заканадаўствам аб турызме, абароне правоў спажыўцоў;
правесці інструктаж Заказчыка аб захаванні правілаў асабістай бяспекі ў парадку, устаноўленым заканадаўствам;
своечасова падаць Заказчыку дакументы, неабходныя для здзяйснення турыстычнага падарожжа;
прадпрымаць меры па захаванню правоў і законных інтарэсаў Заказчыка і турыстаў;
забяспечыць якасць, у тым ліку бяспеку, якiя аказваюцца ў адпаведнасці з дадзеным дагаворам турыстычных паслуг;
у выпадку адсутнасці мінімальнай колькасці чалавек, вызначанага ў пункце 4 дадзенага дагавору, інфармаваць Заказчыка не пазней чым
за 10 каляндарных дзён да пачатку турыстычнага падарожжа;
пакрыць у выпадках і парадку, устаноўленых заканадаўствам, страты (шкоду), прычыненыя Заказчыку і (або) турыстам;
пры аднабаковым адмове ад выканання абавязацельстваў па сапраўднаму дамове ць час здзяйснення турыстычнага падарожжа па жаданні турыста арганізаваць яго вяртанне ў месца пачатку (заканчэння) турыстычнага падарожжа на ўмовах, не горш прадугледжаных гэтым дагаворам;
у выпадку, калі падчас ажыццяўлення турыстычнага падарожжа апынецца, што аб'ём і якасць аказваемых турыстычных паслуг не адпавядаюць умовам дадзенага дагавору і патрабаванням заканадаўства, замяніць турыстычныя паслугі, якія аказваюцца падчас ажыццяўлення турыстычнага падарожжа, турыстычнымі паслугамі аналагічнага або больш высокай якасці без дадатковых выдаткаў для Заказчыка, а са згоды Заказчыка альбо турыста - турыстычнымі паслугамі больш нізкага якасці з кампенсацыяй Заказчыку розніцы паміж коштам турыстычных паслуг, названых у дадзеным дагаворы, і коштам фактычна аказаных турыстычных паслуг;
выконваць умовы гэтага дагавора;
__________________________________________________________________________________________________________.
10. Заказчык мае права:
патрабаваць аказання турыстам турыстычных паслуг згодна з гэтым дагаворам і заканадаўству;
на пакрыццё Выканаўцам прычыненых страт (шкоды) у выпадках i парадку, устаноўленых заканадаўствам;
на забеспячэнне Выканаўцам якасці, у тым ліку бяспекі, якія аказваюцца турыстычных паслуг;
__________________________________________________________________________________________________________.
11. Заказчык абавязаны:
11.1. азнаёміцца сам, а таксама азнаёміць турыстаў з умовамі гэтага дамовы, правіламі асабістай бяспекі і інфармацыяй, атрыманай у адпаведнасці з абзацам другім пункта 9 гэтага дагавора;
11/02. своечасова падаць Выканаўцу поўную, дакладную інфармацыю і дакументы, а таксама звесткі пра сябе і турыстах ў аб'ёме, неабходным для выканання абавязацельстваў па сапраўднаму дамове;
11/03. пакрыць фактычна панесеныя выдаткі Выканаўца ў выпадку аднабаковага адмовы ад выканання гэтага дагавора;
11/04. выконваць умовы гэтага дагавора;
11/05. забяспечыць выкананне турыстамі наступных абавязкаў:
своечасова прыбываць да месца пачатку турыстычнага падарожжа, а таксама да месцах збору і адпраўкі падчас здзяйснення турыстычнага падарожжа;
выконваць заканадаўства краiны (месца) часовага знаходжання, паважаць яе палітычнае і сацыяльнае прылада, звычаі, традыцыі, рэлігіі насельніцтва;
беражліва ставіцца да навакольнага асяроддзя, матэрыяльным гісторыка-культурным каштоўнасцей;
выконваць правілы ўезду і выезду краiны (месца) часовага знаходжання (краін транзітнага праезду);
выконваць правілы асабістай бяспекі;
__________________________________________________________;
11/06. ______________________________________________________.

ЗМЯНЕННЯ І СПЫНЕННЕ Гэты Дагавор

12. Змяненне і спыненне, у тым ліку скасаванне, сапраўднага дагавора ажыццяўляюцца па падставах, прадугледжаных гэтым дагаворам і заканадаўствам.
13. Змена і скасаванне гэтага дагавора па пагадненню бакоў здзяйсняюцца у пісьмовай форме шляхам заключэння дадатковага пагаднення да яго.
14. Дадзены дагавор можа быць скасаваны ў аднабаковым парадку:
Выканаўцам пры ўмове поўнага пакрыцця Заказчыку страт.
Заказчыкам пры ўмове аплаты Выканаўцу фактычна панесеных ім выдаткаў.
15. У выпадку адсутнасці мінімальнай колькасці чалавек, вызначанага ў пункце 4 гэтага дагавора, дагавор спыняе сваё дзеянне пры ўмове вяртання Выканаўцам кошту аплачаных турыстычных паслуг і інфармавання Заказчыка у тэрмін, вызначаны ў абзацы сёмым пункта 9 гэтага дагавора.

Адказнасць бакоў

16. Бакі нясуць адказнасць за невыкананне або неналежнае выкананне абавязацельстваў па сапраўднаму дамове ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.
17. Бакі не нясуць адказнасць за невыкананне або неналежнае выкананне абавязацельстваў па сапраўднаму дамове ў выпадку, калі гэта апынулася немагчымым прычыны ўзнікнення абставін непераадольнай сілы, гэта значыць надзвычайных і непредотвратимых ў дадзеных умовах.
У выпадку ўзнікнення абставін непераадольнай сілы і немагчымасці выканання бакамі абавязацельстваў па сапраўднаму дамове кожная з бакоў мае права патрабаваць ад іншага боку звароту ўсяго, што яна выканала, не атрымаўшы сустрэчнага задавальнення.
18. Выканаўца не нясе адказнасць за магчымую шкоду, нанесеную турыстам па іх уласнай віне або па віне трэціх асоб, якія прадстаўляюць падчас ажыццяўлення турыстычнага падарожжа паслугі, якія не ўваходзяць у яго праграму і выкліканыя ініцыятывай саміх турыстаў.

ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

19. Дадзены дагавор уступае ў сілу з моманту яго заключэння бакамі і дзейнічае да поўнага выканання абавязацельстваў па ім.
20. Дакументы і іх копіі, якія пацвярджаюць факт аплаты кошту турыстычных паслуг, з'яўляюцца неад'емнай часткай гэтага дагавора.
21. Дадзены дагавор складзены на ______ мове * у ____ экзэмплярах, якія маюць аднолькавую юрыдычную сілу.
22. Усе спрэчкі па-сапраўднаму дагаворы вырашаюцца ў парадку, прадугледжаным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.
---------------------------
* Дадзены дагавор можа быць заключаны на рускай, беларускай ці замежнай мове. Пры гэтым дагаворы, заключаныя на беларускай ці замежных мовах, павінны адпавядаць сапраўднаму дамове на рускай мове.


РЭКВІЗІТЫ і подпісы БАКІ

Выканаўца Заказчык
_______________________ _______________________
_______________________ _______________________
_______________________ _______________________
_______________________ _______________________


Інструктаж аб выкананні правілаў асабістай бяспекі турыста, экскурсанты праведзены ____________________
(Подпіс Заказчыка)
Дадатак 1
да дагавора аказання турыстычных паслуг
№ ___ 20__г.

______________
Праграма турыстычнага падарожжа

Турыстычныя паслугі: __________________________________________
Маршрут турыстычнага падарожжа: _____________________________
Дата, час пачатку і заканчэння турыстычнага падарожжа: ________________________________________________________________
Парадак сустрэчы і правадоў, суправаджэння турыста (ов): ______________
________________________________________________________________

Паслуга па перавозцы: ____________________________________________
Характарыстыка транспартных сродкаў, тэрміны стыковак (сумяшчэнне) рэйсаў: _________________________________________________________
Трансфер: ______________________________________________________

Паслуга па размяшчэнні: __________________________________________
Характарыстыка аб'ектаў для размяшчэння турыста (ов) (іх месцазнаходжанне, класіфікацыя па заканадаўстве краіны (месцы) часовага знаходжання, іншая інфармацыя) ________________________________________________
________________________________________________________________

Паслуга па харчаванню: _____________________________________________
Парадак забеспячэння харчавання турыста (ов): __________________________

Пералік і характарыстыка іншых турыстычных паслуг: ________________________________________________________________

Іншая інфармацыя: _______________________________________________Выканаўца Заказчык
_______________________ _______________________
_______________________ _______________________


Дадатак 2
да дагавора аказання турыстычных паслуг № ___ ________________20__г.

Звесткі * аб асобах, якім аказваюцца турыстычныя паслугі

1. _____________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________;
...

Выканаўца Заказчык


---------------------
* Прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку, месца жыхарства.


Карысныя спасылкі:

Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 09.01.2017 N 8 Аб устанаўленні бязвізавага парадку ўезду і выезду замежных грамадзян
Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.12.2017 N 462 Аб устанаўленні бязвізавага парадку ўезду і выезду замежных грамадзян
Дамова аб аказанні медыцынскай дапамогі грамадзянам дзяржаў - удзельнікаў садружнасці незалежных дзяржаў
Дамова на апрацоўку персанальных дадзеных